EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien

Rekisterinpitäjä

Haugen-Gruppen Oy
Y-tunnus: 1018747-0
osoite: Tiilitie 6 B 2, 01720 Vantaa
p. +358 (0)10 3090 700
sähköposti: info@haugen-gruppen.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
[Etunimi] [Sukunimi]
p. +358 (0)10 3090 700
sähköposti: info@haugen-gruppen.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan asiakkuutta varten. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Tämä sivusto käyttää mm. seuraavanlaisia tietoja evästeissä

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sivusto ei kerää säännönmukaisesti kävijöiden henkilötietoja, paitsi mahdollisten kilpailujen tai yhteydenottojen yhteydessä. Nämä tiedot saadaan aina käyttäjien itsensä antamina, lomakkeilla tai muilla sähköisillä viestintämenetelmillä. Käytössämme on Google Analytics -palvelu, jonka tietosuojaseloste löytyy täältä. Google Analyticsin tietoihin ei liity yksilöiviä henkilötietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.

Profilointi

Käyttäjiä ei profiloida heidän antamiensa tietojen perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

Vastustamisoikeus

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen [sähköposti] tai postitse osoitteeseen [Yrityksen osoite] .